• Dành cho các Doanh Nghiệp
  • CỬA NHỰA KOSDOOR
hình ảnh giấy vàng
Được thành lập vào năm 2007 và bắt đầu hoạt động chính thức vào năm 2008, tuy ban đầu còn gặp nhiều vấn đề khó khăn trong công tác đào tạo nhân viên, phương thức quản lý điều hành cũng như các vấn đề về tài chính… Nhưng với ý chí tinh thần nổ lực lao động sáng tạo đầy nhiệt huyết của toàn thể cán bộ công nhân viên đã góp phần giúp công ty Giấy Vàng thành công như ngày hôm nay.

– GIẤY VÀNG JSC

0236 3 735 395